nav01
nav02
nav03
nav04
nav05
nav06
nav07
nav08

Bouwtoezicht

Onafhankelijk toezicht is een 'must' bij de realisatie van een bouwproject. De kwaliteit van de uitvoering wordt bepaald door het toezicht. Toetsing van het werk aan bestek en tekeningen maakt daar deel van uit, evenals het signaleren van afwijkingen en het voorkomen van problemen. De kosten voor herstel of bouwvertraging noodzaken adequaat handelen voor en tijdens het moment van uitvoering. Dat is goed bouwtoezicht en uw garantie voor een correcte oplevering.

Een bouwproject is een complex geheel. Het toezicht houden daarop vraagt om inzicht en kwaliteiten. Veelomvattende en diepgaande bouwkundige kennis is vanzelfsprekend. Ook goede contactuele vaardigheden om mensen te motiveren en besprekingen te leiden, mag niet ontbreken.

Een opzichter vertegenwoordigt de opdrachtgever op de bouwplaats. Als specialist controleert en beoordeelt hij of wordt voldaan aan het totale wensenpakket van de opdrachtgever. Hij rapporteert aan de directievoerder.

  • het houden van toezicht op de kwaliteit van de uitvoering;
  • het voeren van de complete bouwadministratie;
  • het controleren van werktekeningen aan de hand van het bestek en bestektekeningen;
  • het bewaken van de benodigde informatie, zoals tekeningenproductie, bemonstering en keurmerken;
  • de keuring van bouwstoffen en onderdelen op de bouwplaats of de fabriek;
  • het signaleren van afwijkingen en meer- en minderwerken;
  • het voeren van besprekingen en o.a. aannemers, onderaannemers, bouw- en woningtoezicht en nutsbedrijven;
  • het verzamelen van gegevens voor revisietekeningen
  • het verzorgen van de eindoplevering.