nav01
nav02
nav03
nav04
nav05
nav06
nav07
nav08

Directievoering

Naast de adviserende rol die de Bruin Bouwadvies & Begeleiding kan vervullen in de voorbereidingsfasen van uw bouwproject, kunt u zich ook tijdens de uitvoering laten vertegenwoordigen door de Bruin Bouwadvies & Begeleiding als directievoerder. Als deskundig adviseur zorgen wij ervoor dat u een gebouw krijgt zoals is vastgelegd in bestek en tekeningen. Tevens zijn wij namens u het aanspreekpunt voor alle bouwpartners. Wij adviseren u omtrent voorstellen van de aannemer en zaken waarvoor u volgens het bestek goedkeuring moet verlenen. De realisatie van een bouwproject staat onder voortdurende tijdsdruk, waarbij door het adequate optreden van de Bruin Bouwadvies & Begeleiding als directievoerder het proces goed verloopt. Wij co├Ârdineren en zorgen ervoor dat alle partijen tijdig en volledig worden ge├»nformeerd.

de Bruin Bouwadvies & Begeleiding stemt de werkzaamheden van architect, adviseurs en aannemer op elkaar af. Wij bewaken de tekeningenprocedure en onderhouden contacten met overheidsinstanties en nutsbedrijven.

de Bruin Bouwadvies & Begeleiding waakt over de kwaliteit en de voortgang van het werk. Wij zien toe op naleving van de contractstukken en adviseren de opdrachtgever omtrent afwijkingen. Wij beoordelen het meer- en minderwerk van de aannemer en geven leiding aan het toezicht.

de Bruin Bouwadvies & Begeleiding heeft als directievoerder de algemene leiding over het bouwproject en zit de bouwvergaderingen voor. Wij controleren de termijn- en eindafrekeningen en verzorgen de oplevering van het project. Kortom een sturende functie bij de realisatie. Voor u zijn wij als onafhankelijk deskundige onmisbaar.